POLITICA DE CONFIDENTIALITATE PICOLLO privind datele cu caracter personal

Subscrisa, PICOLLO COM S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Promoroaca nr. 5, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/11358/1992, avand C.U.I. RO 1570697, reprezentata legal prin Director General Aldea Ion, nr. tel 0722 526 966, nr. fax 0212337939, e-mail constructii@picollo.ro (denumita in continuare “PICOLLO”), in calitate de operator de date cu caracter personal,

VA INFORMAM ca respectam si am pus in aplicare toate mecanismele de garantare a drepturilor dvs. prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul”).

Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dvs. personale sunt utilizate, scopurile in care acestea pot fi folosite, precum si drepturile dvs. Va rugam sa cititi cu atentie prezenta politica de confidentialitate.

Asigurarea confidentialitatii si securitatii datelor dvs. personale este foarte importanta pentru noi, iar pentru a indeplini scopurile de mai jos trebuie sa prelucram anumite date cu caracter personal. Astfel, prezenta politica de confidentialitate reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor nostri sau potentialilor clienti, precum si utilizatorii site-ului nostrum www.Picollo.ro  („Site-ul“), aplicanti, angajati, in legatura cu serviciile oferite de PICOLLO si activitatea noastra, inclusiv pe site si prin intermediul acestuia.

 

Prezenta Politica de confidentialitate, impreuna cu Termenii si conditiile de utilizare a site-ului, Politica de utilizare a Cookie-urilor si orice alte documente mentionate pe site, stabilesc regulile pe care PICOLLO le respecta in prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pentru dumneavoastra sau pe care dumneavoastra le furnizati.

 

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Politica de confidentialitate inainte de a utiliza site-ul sau inainte de a ne pune la dispozitie date cu caracter personal, fie prin mijoace electronice sau prin orice alt mijloc, deoarece prin furnizarea datelor cu caracter personal, sunteti de acord cu prelucrarea acestora conform politicilor PICOLLO astfel cum sunt detaliate pe site. In cazul in care nu sunteti de acord cu acestea va rugam sa nu utilizati site-ul nostru.

 

Furnizarea datelor cu caracter personal de catre dumneavoastra este voluntara, pentru utilizarea anumitor servicii furnizate de noi si utilizarea site-ului si/sau acces la acesta, precum si cumparaturile on-line pe site.

 

Va rugam sa retineti ca in unele cazuri, nu va putem oferi servicii si/sau putem vinde produsele solicitate daca nu ne furnizati informatiile necesare.

 

Scopurile prelucrarii

PICOLLO prelucreaza datele cu caracter personal in scopul prestarii serviciilor de vanzare directa (in cadrul magazinului nostru) sau on-line prin intermediul site-ului nostru, scop de marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de promotii, produse noi prin intermediul newsletter-urilor), solutionarea solicitarilor din partea clientilor sau potentialilor clienti, vizitatorilor on-line, administrarea si realizarea serviciilor furnizate de site-ul nostru, administrarea conturilor clientilor, activitati post-vanzari (legate de garantii sau alte aspecte legale), in scop probatoriu in legatura cu activitatile mentionate, pentru protejarea drepturilor in justitie si exercitarea altor drepturi si obligatii conform legii si contractelor incheiate, precum si selectiei si recrutarii dvs. in cazul in care aplicati pentru un post in cadrul Societatii noastre.

 

Temeiurile prelucrarii

·                                 Consimtamantul dvs.

·                                 Contractul incheiat de dvs. cu PICOLLO sau pregatirea pentru incheierea unui contract cu noi (trimiterea informatiilor precontractuale);

·                                  Legislatia in vigoare pentru anumite cazuri

·                                 Interesul legitim al Societatii precum organizarea activitatii specifice, protejarea patrimoniului sau.

 

Categoriile de date prelucrate

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

-          pentru administrarea si realizarea serviciilor furnizate prin site-ul nostru (inclusiv pentru crearea si mentinerea conturilor on-line, vanzare on-line) nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), adresa de livrare, e-mail, telefon, data nasterii (varsta), pentru minorii sub 16 ani e-mailul si/sau nr. de telefon al parintilor/reprezentantilor legali, informatii tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locatia acestuia, adresa IP sau alte informatii care rezulta din folosirea aplicatiilor de tip Cookies (pentru mai multe informatii legate de cookie-uri, va rugam consultati Politica de utilizare Cookie-uri afisata pe site), istoricul achizitiilor,informatii necesare pentru plati on-line

-          pentru vanzari in cadrul magazinului in vederea incheierii contractelor cu persoane fizice sau juridice (ale reprezentantilor/delegatilor acestora) datele cu caracter personal care se solicita la incheierea contractului cu PICOLLO, pe parcursul executarii acestuia si cele impuse prin dispozitii legale, precum: nume, prenume, adresa (domiciliu/resedinta), adresa de livrare, e-mail, telefon seria si numarul actului de identitate sau C.N.P., acestea din urma strict pentru conformarea cu cerintele legislatiei fiscale;

-          pentru marketing - transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmarire si monitorizare a vanzarilor: nume si prenume, telefon, e-mail, adresa (domiciliu/resedinta),  obisnuinte sau preferinte,

-          Societatea prelucreaza date constand in seria si numarul actului de identitate sau CNP strict pentru pentru conformarea cu cerintele legislatiei fiscale (pentru emiterea facturilor ori proceselor de returnare a produselor) sau in cazul consimtamantului exprimat de dvs.  De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei in cazul participarii la programe de fidelitate lansate de Societate; Nu sunteti obligat sa ne furnizati astfel de informatii, dar in absenta acestora nu vom putea furniza serviciul solicitat.

-          pentru selectia si angajarea dvs. pentru Societatea noastra: datele care se utilizeaza de regula in C.V. (nume si prenume, date de contact – telefon, e-mail, adresa, data de nastere, varsta, nationalitate, stare civila, calificari profesionale – diplome, studii, certificari, limbi straine cunoscute, descrierea experientei profesionale cu exemple, caracteristici de personalitate, pasiuni, hobby-uri, recomandari) rezultatul unor verificari de referinte telefonice / e-mail, toate fiind informatii care se pot sumariza in scris.  Va rugam sa nu ne transmiteti date cu caracter personal sensibile (pentru ca nu le vom lua in calcul) precum: C.N.P., nr. si serie act de identitate, origine rasiala sau etnica, opiniile politice, religie sau convingeri filozofice, partenenta la sindicate, date privind sanatatea, orientarea sexuala, sau alte asemenea date.

 

 

Categoriile de destinatari

Pentru indeplinirea activitatii sale PICOLLO poate comunica aceste date catre imputernicitii sai (inclusiv in scopuri tehnice, cum ar fi in scopul livrarii), colaboratorii sai sau institutiilor/autoritatilor publice, acestora din urma pentru indeplinirea unor cerinte legale sau la solicitarea lor.

Transmiterea datelor se face in functie de situatii concrete, limitat la obiectivul prelucrarii si asigurandu-ne cu privire la respectarea cerintelor Regulamentului. Astfel, pentru a procesa comanda sau a raspunde la intrebarile dvs., unele dintre serviciile noastre pot accesa datele dvs.: IT, centrul de relatii cu clientii, echipele noastre din magazin, logistica noastra interna.

 

Durata stocarii datelor

Datele vor fi stocate pe intreaga perioada contractuala (durata mentinerii contului dvs. on-line activ), iar dupa incetarea contractului pe o durata necesara pentru protejarea drepturilor PICOLLO conform legislatiei aplicabile si termenelor de prescriptie a drepturilor la actiune. In cazurile in care nu este incheiat un contract intre dvs. si PICOLLO, precum pentru aplicantii pentru un post in cadrul Societatii - pe o perioada de 2 (doi) ani de la data colectarii CV-ului sau de la data ultimei interactiuni cu dvs. -  sau in celelalte cazuri durata prevazuta in nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal in cazuri specifice sau durata prevazuta de legislatia in vigoare.

 

Prevederi speciale legate de copii sub 16 ani

PICOLLO nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de de copii sub 16 ani.

Persoanelor care nu au implinit varsta de 16 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau bunuri pe site-ul PICOLLO sau in magazin, ori participarea la programe de fidelitate decat daca aceasta se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele minorului in cauza, conform legii, avand au acordul acestora.

 

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului garanteaza ca are peste 16 ani, completand la inscrierea la newsletter sau la crearea contului on-line data nasterii.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA sunt urmatoarele:

Ø      Dreptul de acces la datele dvs. personale inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective. La cererea dvs. va putem furniza o copie anuala a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate putem percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. In cazul in care trimiteti cererea in format electronic si cu exceptia cazului in care solicitati un alt format, informatiile sunt furnizate intr-un format electronic.

Ø       Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete

Ø      Dreptul de a solicita stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - puteti sa ne solicitati sa va stergem  din evidentele noastre datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

o       acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

o       va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

o       va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

o       datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

Ø      Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, in anumite circumstante, precum:

o     contestati exactitatea datelor, pe o perioada care ne-ar permite verificarea corectitudinii acestora;

o     datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea lor;

o     in cazul in care PICOLLO nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dvs. ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Ø      Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal - aveti dreptul de a obtine de la Societate, intr-un format structurat, utilizat curent si care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care va privesc si dreptul de a solicita transmiterea acestor date catre un alt operator, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dvs sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate

Ø      Dreptul de a va opune oricand prelucrarii - In virtutea acestui drept puteti sa va exprimati oricand dorinta dvs. de excludere voluntara („opt-out”) de la prelucrarea datelor cu caracter personal care va privesc printr-o simpla notificare, la adresa de e-mail sau postala.

Comanda dvs. nu este subiectul unei actiuni sau a unui proces decizional complet automatizat din partea noastra.

Ø      Dreptul de a va retrage consimtamantul - Puteti sa va  retrageti oricand consimtamantul acordat in anumite cazuri (precum newsletter), in mod gratuit, printr-o simpla notificare adresata catre noi prin e-mail sau posta, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

Ø      Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor. PICOLLO, prin Aldea Andrei, va furnizeaza informatii privind actiunile intreprinse in urma unei cereri in temeiul drepturilor dvs, fara intarzieri nejustificate si in orice caz in cel mult o luna de la primirea cererii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. PICOLLO va informeaza cu privire la orice astfel de prelungire, in termen de o luna de la primirea cererii dvs, prezentand si motivele intarzierii.

Ø      In cazul in care introduceti o cerere in format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care solicitati un alt format.

9. Dreptul de a va adresa justitiei

 

Ne puteti contacta:

Ø      prin e-mail - la adresa constructii@picollo.ro;

Ø      printr-o cerere transmisa prin posta la adresa str. Promoroaca nr. 5, sector 1; Bucuresti

Ø      telefonic - la numarul 0722 526 966

sau puteti contacta direct responsabilul nostru cu protectia datelor:

Ø      prin e-mail - la adresa constructii@picollo.ro;

Ø      printr-o cerere transmisa prin posta la adresa str. Promoroaca nr. 5, sector 1; Bucuresti;

Ø      telefonic - la numarul 0722 526 966